LT EN RU

Aplinkosauga

Atliekoms yrant sąvartynuose nuo gamtos poveikio ar sąveikos su kitomis medžiagomis juose esantys itin toksiški sunkieji metalai, rūgštys ir kitos toksinės medžiagos patenka į aplinką ir užteršia gruntą, vandenį, orą, todėl būtina užtikrinti, kad šios atliekos būtų surinktos atskirai ir perdirbtos.

Lietuvoje veikia pavojingų atliekų surinkimo ir perdirbimo sistema: viena iš tokių pavojingų atliekų - naudoti švino rūgštiniai akumuliatoriai yra sėkmingai perdirbami. Išmesti į konteinerį ar laikomi garaže jie į aplinką išskiria daugybę teršalų: švino, sieros rūgšties, stibio ir kt. Šios medžiagos gali sukelti nepagydomas ligas.

UAB „Treidas“ nemokamai surenka neišardytus transporto priemonių akumuliatorius ir perduoda juos pavojingų atliekų tvarkytojams, kurie perdirba visas juose esančias medžiagas: šviną, elektrolitą, plastikinius korpusus. Susisiekite su mumis telefonu 8 655 6550 ar el. paštu info@treidas.lt ir aptarsime kaip paimti iš Jūsų atitarnavusį akumuliatorių.

Nepamirškite, kad teisingas akumuliatorių atliekų rūšiavimas, surinkimas, tvarkymas ir perdirbimas saugo aplinką ir tausoja gamtinius išteklius!

Lietuvoje nuo 2003 m. gruodžio 24d. dienos galioja Aplinkos ministro įsakymas "Dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo". Šiuo įsakymu įgyvendinama 2008m. rugsėjo 18d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių. Remiantis šia direktyva, paskutinis automobilio savininkas privalo savo netinkama eksploatuoti automobilį perduoti į tokių automobilių priėmimo punktą, kokį nors kitą atliekų priėmimo punktą ar licencijuotai utilizavimo įmonei. Ten išduodamas utilizavimo pažymėjimas, kuris turi būti pateikiamas transporto priemonių registraciją vykdančiai įmonei norint galutinai išregistruoti automobilį. Jei Jūs turite eksploatuoti netinkamą automobilį, kurį įsigijote iš mūsų bendrovės ir nežinote, kaip jį saugiai utilizuoti, kreipkitės elektroniniu paštu info@treidas.lt. Mes nurodysime Jums eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkėją, kuris nemokamai priims sutvarkymui Jūsų netinkamą naudoti transporto priemonę Jums patogioje vietoje.

Visas įmonių, turinčių leidimus tvarkyti eksploatuoti netinkamas transporto priemones, sąrašas: http://www.am.lt/VI/index.php#a/3618